Laporan Kemalangan

Sumber Statistik di atas diperolehi daripada Cawangan Trafik Bukit Aman. Segala

maklumat diatas tidak boleh diguna pakai oleh pihak lain dan untuk tunjuk lainKEMALANGAN MENGIKUT BULAN/NEGERI (2013)

NEGERI JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER JUMLAH

PERLIS 160 167 164 165 150 147 174 148 179 155 150 141 1,900

KEDAH 1,642 1,673 1,741 1,672 1,752 1,712 1,832 2,033 1,615 1,688 1,456 1,527 20,343

P/PINANG 3,340 3,087 3,385 3,269 3,182 3,509 3,340 3,605 3,129 3,311 3,205 3,127 39,489

PERAK 2,757 3,104 3,021 2,859 2,952 2,935 2,980 3,546 2,827 3,018 2,790 2,775 35,564

SELANGOR 10,877 9,911 11,508 11,548 11,096 11,166 12,875 11,658 10,936 11,692 11,126 10,835 135,228

K/LUMPUR 5,430 4,687 5,423 5,433 5,450 5,414 6,191 5,467 5,123 5,535 5,297 5,072 64,522

N/SEMBILAN 1,793 1,874 1,979 1,765 1,967 1,920 2,007 2,120 1,872 2,020 1,853 1,897 23,067

MELAKA 1,265 1,328 1,423 1,337 1,365 1,370 1,421 1,438 1,252 1,304 1,273 1,307 16,083

JOHOR 5,386 5,214 5,393 5,103 5,490 5,229 5,894 5,836 5,176 5,490 5,147 5,338 64,696

PAHANG 1,600 1,852 1,626 1,717 1,858 1,615 1,786 2,041 1,646 1,694 1,550 1,531 20,516

KELANTAN 751 824 884 790 946 747 780 1,200 763 814 668 665 9,832

TERENGGANU 804 908 911 886 994 894 999 1,171 869 884 836 810 10,966


JUMLAH 35,805 34,629 37,458 36,544 37,202 36,658 40,279 40,263 35,387 37,605 35,351 35,025 442,206

Sumber Statistik di atas diperolehi daripada Cawangan Trafik Bukit Aman. Segala

maklumat diatas tidak boleh diguna pakai oleh pihak lain dan untuk tunjuk lainKEMATIAN MENGIKUT BULAN/NEGERI (2013)

NEGERI JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER JUMLAH

PERLIS 11 1 8 8 7 6 5 3 5 2 11 5 72

KEDAH 50 46 36 49 39 49 50 51 36 40 31 40 517

P/PINANG 43 28 29 24 34 45 36 39 25 28 27 36 394

PERAK 65 54 60 53 58 75 66 68 58 56 65 66 744

SELANGOR 89 91 91 86 83 90 95 97 79 72 76 79 1,028

K/LUMPUR 24 23 23 22 16 19 22 18 21 11 18 21 238

N/SEMBILAN 33 28 41 37 32 22 26 48 28 23 21 29 368

MELAKA 26 18 25 20 17 17 22 22 24 25 24 22 262

JOHOR 90 85 100 85 88 102 95 96 81 80 86 82 1,070

PAHANG 34 49 44 46 47 38 53 54 45 32 35 34 511

KELANTAN 33 23 30 34 40 27 39 36 22 25 30 20 359

TERENGGANU 34 19 21 26 20 26 29 35 21 28 30 14 303


JUMLAH 532 465 508 490 481 516 538 567 445 422 454 448 5,866

Sumber Statistik di atas diperolehi daripada Cawangan Trafik Bukit Aman. Segala

maklumat diatas tidak boleh diguna pakai oleh pihak lain dan untuk tunjuk lainKECEDERAAN PARAH MENGIKUT BULAN/NEGERI (2013)

NEGERI JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER JUMLAH

PERLIS 22 26 31 16 19 16 19 15 23 12 14 13 226

KEDAH 38 34 40 28 26 36 28 36 26 29 26 15 362

P/PINANG 8 6 10 19 11 11 8 13 10 11 14 14 135

PERAK 34 41 52 40 25 31 32 34 34 30 33 30 416

SELANGOR 25 14 17 9 9 10 7 13 9 12 12 13 150

K/LUMPUR 10 5 5 8 6 4 8 5 4 4 4 3 66

N/SEMBILAN 38 22 36 29 31 29 27 39 29 40 35 22 377

MELAKA 9 11 16 5 9 7 8 10 6 3 12 7 103

JOHOR 26 22 26 18 31 18 25 31 23 18 16 16 270

PAHANG 23 12 12 12 14 16 16 19 20 11 13 6 174

KELANTAN 30 34 40 30 23 29 32 43 42 27 27 21 378

TERENGGANU 17 16 29 12 16 16 18 24 16 12 9 9 194


JUMLAH 280 243 314 226 220 223 228 282 242 209 215 169 2,851

Sumber Statistik di atas diperolehi daripada Cawangan Trafik Bukit Aman. Segala

maklumat diatas tidak boleh diguna pakai oleh pihak lain dan untuk tunjuk lainKECEDERAAN RINGAN MENGIKUT BULAN/NEGERI (2013)

NEGERI JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER JUMLAH

PERLIS 17 18 15 16 15 20 19 16 18 26 20 18 218

KEDAH 69 68 63 70 52 41 73 53 60 58 55 68 730

P/PINANG 10 7 7 5 4 5 3 7 9 7 0 7 71

PERAK 72 77 68 64 66 66 68 66 64 64 65 49 789

SELANGOR 39 44 26 15 29 26 45 31 26 31 34 22 368

K/LUMPUR 18 10 3 4 6 4 5 4 7 1 2 1 65

N/SEMBILAN 61 64 65 49 63 80 82 58 66 56 54 64 762

MELAKA 23 17 21 26 18 10 15 15 20 17 13 7 202

JOHOR 99 88 120 88 108 92 96 115 76 61 62 68 1,073

PAHANG 28 26 27 34 32 30 49 40 28 26 16 19 355

KELANTAN 88 70 96 92 79 74 60 81 72 70 58 35 875

TERENGGANU 36 23 27 23 14 11 15 23 18 17 12 8 227


JUMLAH 560 512 538 486 486 459 530 509 464 434 391 366 5,735