Jenis-Jenis Saman Trafik


Terdapat 2 jenis saman yang dikeluarkan oleh Cawangan Trafik PDRM

    1. Notis Saman POL. 170A
        - Saman yang di-isu samada secara postal atau diletak pada kenderaan (tidak di-isu secara langsung 
          kepada pesalah)
                  
         Apa Itu POL.170A?
         - Pol. 170A ialah notis yang dikeluarkan di atas kesalahan yang dilakukan oleh kenderaan tanpa 
           kehadiran  pemandu atau kesalahan yang dilakukan oleh pesalah trafik tanpa ditahan oleh 
           polis seperti perangkap laju dengan menggunakan LSD (Laser Speed Detecter) atau Laser 
           Perangkap Laju dan RLC (Red Light Camera) atau Kamera Lampu Isyarat Merah.

           
            1.1 Kesalahan-kesalahan yang boleh digunakan POL. 170A seperti berikut:-
                1.1.1    Meletakkan kenderaan menyalahi isyarat lalulintas -Sek. 79 (2) APJ 1987
                1.1.2    Melakukan galangan tidak berpatutan di atas jalanraya - Sek.16(1) LN 166/59
                1.1.3    Melakukan galangan dengan meletakkan kenderaan yang tidak selari dengan jalan - 
                           Sek. 16(2) LN 166/59
                1.1.4    Melakukan galangan dengan meletakkan kenderaan rapat ke kiri/bahu jalan - 
                           Sek. 16(2) LN 166/59
                1.1.5    Melakukan galangan dengan meletakkan kenderaan bertentangan dengan aliran trafik 
                           di jalan sehala. - Sek. 16(3) LN 166/59
                1.1.6    Meletakkan kenderaan dalam lingkungan 30 kaki daripada simpang atau selekoh jalan. - 
                           Sek.12 (2) LN 166/59
                1.1.7    Meletakkan kenderaan dalam lingkungan 10 kaki daripada pili bomba.- Sek. 12(2) 
                           LN 166/59
                1.1.8    Meletakkan kenderaan dalam lingkungan 30 kaki daripada pili bomba.- Sek. 12(3) 
                           LN 166/59
                1.1.9    Meletakkan kenderaan di jalan yang mempunyai dua garisan, satu garisan bersambung 
                           dan satu garisan putus-putus.- Sek. 17B(3) LN 166/59
                1.1.10  Meletakkan kenderaan di jalan yang mempunyai garisan bersambung/dua garisan, satu 
                           bersambung dan satu putus-putus.- Sek. 17
B(3) LN 166/59
                1.1.11  Nombor pendaftaran kenderaan tidak dipamerkan mengikut undang-undang/tidak mudah 
                           dicam/tidak disuarkan mengikut peruntukkan undang-undang. - Sek. 14(4) APJ 1987
                1.1.12  Tidak mempamerkan Lesen Kenderaan Motor/Cukai Jalan. Sek. 20(1) APJ 1987
                1.1.13  Salinan pendua POl.170A yang telah ditulis itu dideraikan dari Pol.170A dan diletakkan     
                           pada wiper kenderaan atau ditempat duduk bagi motosikal.
                                  
    2. Saman POL. 257
        - Saman yang dikeluarkan secara langsung kepada pesalah trafik apabila kesalahan dikesan.

        Apakah Itu Saman POL. 257
        2.1    POL. 257 boleh digunakan dalam keadaan berikut:-
                2.1.1    Diserahkan kepada mana-mana pemandu kenderaan/pengguna jalanraya yang ada bersama-
                           sama pada masa kesalahan itu dilakukan
                2.1.2    Diserahkan kepada mana-mana pemandu kenderaan selepas selesai satu-satu siasatan ke 
                           atasnya dijalankan.
                2.1.3    Diserahkan kepada mana-mana pemandu atau tuanpunya kenderaan selepas tindakan 
                           susulan atau siasatan dijalankan ekoran dari pengeluaran Notis POL.170A/170/171